Rødt nivå for skoler og barnehager i Eidsvoll.

Skole og barnehage er viktig for barn

Gjennom pandemien har det vært viktig både for kommunen og for sentrale myndigheter å skåne barn og unge for inngripende smitteverntiltak så langt det er mulig. Det sosiale fellesskapet med jevnaldrende og muligheten til å lære og til å utvikle seg gjennom det pedagogiske tilbudet som er i skoler og barnehager, er viktig for barns trivsel og utvikling. En normal hverdag er viktig for barn og unge. Dessverre finnes det barn og unge i kommunen vår som har det vanskelig, og sosial kontakt med andre barn og det å møte trygge voksne i barnehagen og skolen er spesielt viktig for denne gruppen.

Fra gult til rødt nivå

Vi har nå, på bakgrunn av den siste ukens og helgens hendelser satt alle barnehager og skoler i Eidsvoll fra gult til rødt nivå, fra og med mandag 22. mars. Èn skole (Råholt skole) er stengt med bakgrunn i utbrudd av smitte og skal ha digital undervisning i uke 12. Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe bekreftet at dette nå var riktig å gjøre i vår situasjon. Vi følger med på situasjonen hele tiden og er klare til å gjøre ytterligere tiltak dersom det blir nødvendig.

 

- Rødt nivå er det strengeste smittevernnivået for skoler og barnehager som kommunen har lov til å iverksette.

 

Trafikklysmodell for barnehager og skoler

Rødt nivå betyr ikke å stenge skoler og barnehager

  • · Her kan du lese hva "rødt nivå på barneskole, ungdomsskole og videregående skole betyr." Denne url er ikke lenger tilgjengelig, nyheten eller informajsonen er endret eller utgått
  • · Her kan du lese hva "rødt nivå i barnehager betyr" Denne url er ikke lenger tilgjengelig, nyheten eller informajsonen er endret eller utgått

Kommunen har ikke lov til å stenge ned alle skolene og barnehagene i kommunen.

Dette kan kun gjøres etter en godkjenning av Helsedirektoratet, og det må være gjort en grundig faglig vurdering. Kommuneoverlegen har drøftet dette med FHI, og de er tydelige på at det ikke vil være riktig å stenge ned alle skolene i Eidsvoll. Dette er også drøftet i kriseledelsen og med virksomhetsledere for både skoler og barnehager. FHI anbefaler at vi raskt stenger ned enkeltskoler eller barnehager i kortere perioder når det oppstår uoversiktlig smitte eller veldig mye smitte, slik som vi nå opplever ved Råholt skole. Råholt skole ble besluttet stengt ned ganske umiddelbart etter at disse positive Covid-19 testene ble mottatt.

- Stengte skoler ofte fører til mer mobilitet blant ungdommene

FHI vurderer også at stengte skoler ofte fører til mer mobilitet blant ungdommene da de treffes andre steder, i stedet for å være i kohorten på skolen. Dette kan, ifølge FHI, føre til mer spredning av smitte.


Publisert: 22.03.2021 14:15:45
Sist endret: 14.11.2022 14:39