Innhold

"Hva er viktig for deg?"- dagen.

Bli med du også!

Markeringen er ment for å synliggjøre en viktig retningsendring i helsevesenet; fra sykdom til helse og fra pasient til menneske. Hvert menneske har ressursene som skal til for å få en hverdag som er meningsfull for dem.

«Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» minnes vi på at det er personen det handler om. Vi møter personen som et medmenneske og det bidrar til å endre tjenestene de får.» (KS.no)

"Leve hele livet"

Dette er også i tråd med føringer i stortingsmeldingen «leve hele livet». Velferdssystemet står under press, og skal dette opprettholdes må vi ha bærekraftige tjenester;
«Det stiller krav til oss om å jobbe mer helsefremmende, involvere person, pårørende og nettverk i mye større grad. Personen det gjelder skal føle seg likeverdige i utarbeidelsen av sitt pasientforløp» (KS.no).

Still spøsmålet i dag!

Derfor er denne markeringen så viktig! Så i dag er en god dag å starte på. 

Still en i familien, en venn, naboen, en du møter på gata, en du følger opp eller hjelper spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

Det kan være like viktig å se en person i ditt nærmiljøet, som å bli sett i helsevesenet. Så her fungerer «både og» - referansen til det fulle!

Markering for syvende året på rad - har gitt oss gode innspill

I år er det det syvende året dette markeres, men på grunn av covid-19, vil markeringen i større grad måtte foregå digitalt. Tidligere år har vi i større grad kunne gå ut og møte Eidsvoll kommunes innbyggere, og dette har gitt oss mange gode innspill om hva som er viktig for dem.

Noen av disse er nå festet på plakat og hengt opp på Brensmork og på rådhuset, se bilder.

Ønsker du å lese mer om dagen, kan du sjekke KS sine sider; "Hva er viktig for deg?"-dagen 2020 - annerledes men like viktig


Publisert: 09.06.2020 13:06:56
Sist endret: 09.06.2020 13:09