Innhold

Kommunestyremøte i kveld klokken 18.00

Det er alltid viktige saker som skal opp til politisk behandling og dette er siste kommunestyremøte for denne valgperioden. Neste gang kommunestyret skal møte er 15. oktober 2019, da møtes de for å godkjenne valget og for å velge formannskap, ordfører, varaordfører osv for valgperioden 2019-2023

Følgende saker skal behandles

Blant sakene som skal opp i dag kan vi nevne skolekapasitet på Bønsmoen og Eidsvoll Verk skoler, bygging av ny kirke i sørbygda og avklaring av livssynsnøytrale seremonirom, Søndre Samfund, godtgjørelse til folkevalgte (revidering av reglement), sammenslåing av Tingrett, boligsosial strategi for Eidsvoll kommune og også mange andre spennende saker. 

Kommunestyremøtene streames, så om du ikke har anledning til å møte opp fysisk kan du, som vanlig, følge dette direkte fra klokken 18.00 

 

Protokoll fra møtene

NB! Når direktesendingen er over må du vente til etter at protokollen er skrevet og "bokmerker" er satt ved start/slutt av hver sak. Arbeidet med protokollen og "bokmerkene" er normalt ferdig innen utgangen av dagen derpå. Dette medfører at du skal kunne gå direkte til den saken du er spesielt interessert i å høre og se på, senere.


Publisert: 03.09.2019 11:00:00
Sist endret: 03.09.2019 11:56