Innhold

Influensavaksine 2018 har kommet.

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksine mot sesonginfluensa til risikogrupper på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom

Følgende risikogrupper gjelder

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus alle typer
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Voksne personer i risikogruppene som ønsker vaksinasjon skal ta kontakt med sitt fastlegekontor for avtale
Barn og ungdom i risikogruppene kan kontakte helsestasjonen

Influensavaksine anbefales i tillegg til

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende målgrupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar - kontakt ditt fastlegekontor
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser - kontakt ditt fastlegekontor
 • Helsepersonell som har pasientkontakt - kontakt din arbeidsgiver

Stedfortredende kommuneoverlege i Eidsvoll


Publisert: 15.10.2018 13:54:28
Sist endret: 15.10.2018 13:54