Informasjon om helse- og omsorgstjenester Helse og bistand for uke 1 og 2 

Det vil gjøres en ny vurdering 19. januar 2021

Individuelle tjenester rus og psykisk helse

Tjenestene opprettholdes med smitteverntiltak: 2m avstand under individuelle samtaler. Brukere med symptomer skal ikke møte, ta kontakt med behandler pr telefon og gjør ny avtale.

Ambulerende tjenester/behandling til hjemmeboende innen for fysio/ergo, psykisk helse, rus og utviklingshemming.

Tjenestene opprettholdes med nødvendig bruk av smittevernutstyr.

BOA (Badet opplæring og aktivitetssenter)

Tilbudet opprettholdes delvis, tilgang vurderes individuelt med en faglig vurdering av tjenestene i samråd med bruker/pårørende i lys av risikofaktorer og fare for forverret funksjonsnivå.

Solsiden

Holder åpnet, men med avstand 2m, begrensing på antall og registrering av besøkende. Ved plassmangel gjøres det individuelle vurderinger og påmelding vurderes.

Gladbakk

Holder åpent, men med avstand 2m i kafeen, begrensing på antall og registrering av besøkende.

Ulike behandling- og aktivitetsgruppetilbud i gruppe

Tilbudene settes på pause (trening og behandlingsgrupper innenfor fysio/ergo, angstmestring, IMR/KIB/KID, støttekontaktgrupper osv). Deltakere får beskjed av sine gruppeledere

Gatefotball og gå grupper Friskliv, som møtes ute

Opprettholdes, kan fortsatt møtes ute, holde 2m avstand, ingen kontakttrening.

Myldreklubben/allgruppa

Stengt inntil videre.

Avlastning/ før og etter skoletid

Holder åpent, men tjenesten gjør individuelle faglige vurderinger ved høy risiko ved Covid-19 smitte.


Publisert: 04.01.2021 13:58
Sist endret: 04.01.2021 13:58