Utbruddene ved Bønsmoen og Vilberg skole.

Bønsmoen skole

Det er siden lørdag 23. oktober avdekket smitte hos 21 elever ved 7. trinn Bønsmoen skole. Det er så langt ikke avdekket smitte ved andre trinn enn 7. på skolen. Dersom vi avdekker smitte til søsken av de syke kan det bli behov for tiltak i andre trinn, eller andre skoler/ barnehager.

Utbruddet er varslet til FHI og et utvalg prøver er sendt til sekvensering for å se om det kan dreie seg om en særskilt smittsom variant.

Vilberg skole

Ved 2. trinn Vilberg skole er det avdekket smitte hos syv elever. Tre av prøvene er bekreftet med PCR, fire er foreløpig kun hurtigtest. Utbruddet håndteres i henhold til gjeldende retningslinjer. 

Tiltak generelt rundt påvist smitte

Det er ikke lenger påbud om karantene ved nærkontakt med en smittet. Når vi påviser smitte vil vi oppfordre nærkontakter til å teste seg så raskt som mulig før man er sosialt aktiv. Uvaksinerte husstandsmedlemmer eller kjæreste til en smitte vil rådes til å teste seg regelmessig i syv dager etter at den smittede ble isolert, og kan med dette regimet fortsette sine vanlige dagaktiviteter så sant man er symptomfri.

Generell oppfordring om testing.

Vi vil oppfordre foresatte i alle skoler og barnehager å teste barn med nyoppståtte luftveissymptomer.
Fra fredag vil det være mulig for alle innbyggere å hente hurtigtester ved Badet teststasjon alle ukedager. Det er egen informasjonssak om dette. (lenke fjernet da den ikke lenger er aktuell)


Publisert: 28.10.2021 12:41:40
Sist endret: 17.11.2022 15:53