Innhold

Stadig utvikling i nyhetsbildet - Koronavirus

Det er stadig utvikling i nyhetsbildet omkring smitteutbredelsen i Norge og i resten av verden.

Oppdaterte faktainformasjon finnes til enhver tid på FHI

Folkehelseinstituttets hjemmesider oppdateres daglig slik at gjeldende råd og føringer alltid kan finnes på www.fhi.no

Den fasen man nå er inne i handler om å begrense og å forsinke spredning av smitte. Vi har hittil ikke hatt smittespredning mellom befolkningen i Norge, men pr dd har man fått påvist 4 tilfeller av importsmitte. Mistenkte tilfeller av koronasmitte skal isoleres i hjemmekarantene og testes for koronavirus. Det er mange personer i hjemmekarantene over hele landet.

Har du som forelder mistanke?

Dersom du som forelder får mistanke om at du eller barnet ditt har koronasmitte skal dette avklares pr telefon med fastlege på dagtid eller med legevakt resten av døgnet.

Hvis legen er i tvil vil denne konferere med kommuneoverlegen.

Hvis legen vurderer at koronasmitte kan mistenkes, iverksettes test og hjemmekarantene. Kommuneoverlegen skal også informeres om dette.

Hvis en prøve er positiv skal kommuneoverlegen umiddelbart informeres og videre informere Folkehelseinstituttet om dette.

Dersom det blir påvist koronasykdom hos et barnehagebarn eller hos en skoleelev så vil tiltakene rundt dette måtte evalueres ut fra den enkelte situasjon. Kommuneoverlegen har ansvar for å kartlegge nærkontakter rundt barnet og å bestemme oppfølgingen av nærkontaktene.

Pr i dag er de to viktigste tiltakene:

  1. Alle innbyggere i kommunen skal praktisere god generell hygiene i henhold til råd fra Folkehelseinstituttet. Det gjelder hostevaner og håndvask. Rådene finnes i tidligere informasjon lagt ut her på våre hjemmesider. 

  2. Alle henvendelser til helsevesenet for avklaring av mistanke om koronasmitte skal foregå pr telefon. Man skal ikke møte opp på legevakt eller legekontoret. Dette gjelder imidlertid ikke om man har alvorlige pustevansker eller symptomer som krever øyeblikkelig medisinsk hjelp.

Mvh

Carl Magnus Jensen
Kommuneoverlege i Eidsvoll

Tidligere informasjon om temaet:

Oppdatert informasjon om smittevernberedskap i Eidsvoll

 Smittevernberedskap i Eidsvoll


Publisert: 28.02.2020 13:49:20
Sist endret: 17.02.2021 09:58