Innhold

De som opplever at vannet blir borte bør sjekke om naboen også har problemer med sin vanntilførsel. Hvis vannet er borte i flere hus kan det være vannavstenging eller vannledningsbrudd på kommunal vannledning som er årsaken. Ta da kontakt med innbyggertorget på tlf. 66 10 70 00. Utenfor ordinær arbeidstid kan kommunens driftsvakt kontaktes på tlf. 900 71 565.

Hvis naboen har vann, er det sannsynlig at det er dine egne vannrør som kan har frosset. Da bør du ta kontakt med en rørlegger for hjelp til å tine opp vannrør. Private vannledninger kan også fryse utenfor huset mellom tilkoblingspunkt og kommunal vannleding. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet at din private vannledning er lang og/eller at vannrøret ligger grunt. 

Husk også også å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt dersom du mistenker lekkasje eller fryst vannledning.

For å unngå vannskader kan man gjøre noen tiltak: 

  • Koble fra hageslangen, og tapp ut vannet i ledninger som kan fryse.
  • Ha varme på i alle rom med vannførende rør.
  • Isoler rør og sanitærutstyr.
  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømning.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Steng hovedstoppekranen om du skal være borte.

 


Publisert: 07.02.2022 14:00:00
Sist endret: 07.02.2022 13:57