Ingen informasjon om regionalt eller lokalt smitteutbrudd så langt.

Det er pr dags dato ingen informasjon om lokalt eller regionalt smitteutbrudd i Eidsvoll eller i Norge. Forespørsler til kommuneoverlegen i Eidsvoll om vurdering av arrangementer har så langt ikke resultert i råd om avlysning. Heller ikke arrangementer for risikopasienter.

 

Følg med på våre og FHIs anbefalinger her

Det er ingen tvil om at man på et senere stadium vil kunne anbefale ulike tiltak som begrenser graden av kontakt mellom befolkningen. Foreløpig er det ikke grunnlag for dette da smitteutbredelsen i Norge er svært lav. Det er vanskelig å anslå når man vil være i neste fase av utviklingen.

 

Alltid oppdaterte nasjonale føringer

Vi viser ellers til fhi.no for oppdaterte nasjonale føringer.

Kommuneoverlegen kan fortsatt rådspørres

Kommuneoverlegen kan rådspørres for vurdering av gjennomføring av fremtidige arrangementer.

 

Hva gjør vi i Eidsvoll?

Alt om koronaviruset Eidsvoll har vi samlet på denne siden 


Publisert: 10.03.2020 17:49
Sist endret: 11.03.2020 14:50