Oppdatert: Det innføres digital hjemmeundervisning for Råholt skole og rødt nivå for alle skoler og barnehager i Eidsvoll kommune

Lørdag ettermiddag og kveld kom mange prøvesvar knyttet til smittesporingen rundt smitte ved 2. trinn ved Råholt skole. Det er hittil avdekket smitte hos ti elever i tre klasser samt hos to ansatte. Smitten som er påvist hos de ansatte medfører at ytterligere tre klasser og noen flere ansatte settes i karantene og skal testes mandag. 

Oppdatert: Det anbefales ventekarantene for husstandsmedlemmer til ansatte og elever som er satt i karantene frem til første prøvesvar er mottatt. Karantene er en forskriftsfestet plikt etter covidforskriften. Ventekarantene er et faglig råd fra FHI og kommuneoverlegen.

Husstandsmedlemmer til elever i 2. trinn ved Råholt barneskole som har testet negativt èn gang er ferdig med ventekarantene.

Søndag morgen kom beskjed om ytterligere 13 smittede i befolkningen for øvrig – de fleste av disse er nærkontakter til kjente tilfeller.
Det er med dette meldt 50 nye tilfeller i Eidsvoll i løpet av uke 11 og ca. 150 prøver fra fredag er fremdeles ikke besvart.

Det er all grunn til å anta at det er mutert virusvariant som står for utbruddet ved skolen og den økte smitten i befolkningen. Dels fordi mer enn 70% av tilfellene i Viken de siste uker har vært britisk variant, dels fordi smittemønsteret ved dette konkrete utbruddet tyder på betydelig smittsomhet.

Legevakt, teststasjon og smittesporingsteam har vært under sterkt press de siste to uker. Det er gjennomført 2600 tester (det betyr nær 10% av befolkningen) og smittesporingsteamet har hatt svært mye arbeid i denne perioden. Det er en fare for at TISK-kapasiteten skal bli overbelastet dersom man får flere lignende utbrudd. Da vil vi ikke klare alt nødvendig informasjonsarbeid og testing for å avgrense smitte og det vil kunne få store konsekvenser. Det er derfor behov for tiltak som reduserer sannsynligheten for nye utbrudd i skoler og barnehager den kommende perioden.

FHI sine kriterier for å sette skoler og barnehager i rødt nivå er oppfylt.

  • Det er betydelig økning i andelen barn og unge blant de smittede
  • Mer enn 200 tilfeller pr 100.000 innbyggere de siste 14 dager
  • Mer enn 100 tilfeller pr 100.000 innbyggere de siste 7 dager
  • Mer enn 50 tilfeller i Eidsvoll siste 14 dager og mer enn 20 de siste 7 dager
  • TISK-kapasiteten er under sterkt press.

Situasjonen på Råholt skole er fremdeles noe uoversiktlig. Berørte ved skolen får egen informasjon gjennom skolen og egen veiledning fra smittesporingsteamet.

Følgende tiltak innføres i Eidsvoll kommune

Det er lørdag kveld avholdt møte med skolesjef, barnehagesjef, rektor ved Råholt skole, leder for legevakta og koordinator for smittesporingsteamet. Kriseledelsen og FHI har gitt sin tilslutning til tiltakene

På bakgrunn av ovenfor nevnte faglige argumenter innføres følgende tiltak i Eidsvoll kommune:

  • Digital undervisning for Råholt skole i uke 12
  • Rødt nivå for alle andre grunnskoler i uke 12
  • Rødt nivå for alle barnehager i uke 12 og 13

Det blir gjort en ny vurdering av tiltaksnivået i løpet av påsken slik at dette er klart før oppstart 6. april

Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege

 Alt rundt smittesituasjonen i Eidsvoll


Publisert: 21.03.2021 10:16
Sist endret: 21.03.2021 12:24