Innhold

Det presiseres at hund som brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver ikke er unntatt fra forskriften.

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder til annet vedtak bli fattet eller til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2018. Eidsvoll kommune kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften med umiddelbar virkning.

Link til forskrift:

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Eidsvoll 2018.pdf


Publisert: 22.01.2018 13:34:22
Sist endret: 22.01.2018 13:34