Innhold

Hvordan er egentlig tilstanden for fisken i Hurdalssjøen? Hvordan er tilstanden for plantelivet? Som ledd i oppfølgingen av vannforskriften undersøkes nå miljøtilstanden i Hurdalssjøen. Det pågår en omfattende kartlegging på fiske- og plantesamfunnet, særlig for å se hvilken effekt vannstandsendringene (reguleringen) har på naturmiljøet.

Det vil bli gitt en orientering om bakgrunn for undersøkelsene, og det blir foredrag fra forsker Åge Brabrand (UiO), forsker Marit Mjelde (NIVA) og fra regulanten (Torbjørn Østdahl i GLB). Det vil være god anledning til å stille spørsmål i møtet.

Arrangører er Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma i samarbeid med eierkommunene, regionale myndigheter og GLB.

Møtet er åpent for alle interesserte, og det er ingen påmelding. Det holdes mandag 24. april kl. 18.00-20.30 på (gamle) Nebbenes Kafeteria ved Eidsvoll Verk.

Vel møtt!

Se program for møtet


Publisert: 10.04.2017 12:31:21
Sist endret: 18.04.2017 13:01