Innhold

Oppstartsmøte - når og hvor

9. januar 2019, Badet Kulturtun, Camillasalen

Bakgrunn

Kommunestyret har besluttet at kommunen skal ha en frivilligstrategi. I september ble det gjennomført en kveldskonferanse for frivilligheten i samarbeid med kommunen og Frivillighet Norge. Det er også gjennomført en kartlegging gjennom en spørreundersøkelse til alle foreninger i Eidsvoll. Rapportene fra konferansen og spørreundersøkelsen vil være med å danne et grunnlag for Eidsvolls frivilligstrategi.

 

Videre arbeid med frivilligstrategi og opprettelse av en referansegruppe

Eidsvoll kommune inviterer med dette til et første oppstartsmøte der vi kan utveksle noen tanker om hvordan vi legger opp det videre arbeidet, og på hvilken måte frivilligheten ønsker å bidra inn i dette. Vi har som mål at vi i løpet av møtet får opprettet en referansegruppe for strategien. En slik referansegruppe bør være sammensatt med en bredde fra ulike deler av frivilligheten. Kommunen inviterer noen foreninger og aktører spesielt med tanke på en referansegruppe, men møtet er åpent for alle uavhengig av om de ønsker kun å engasjere seg i en tankeutveksling, eller også delta i en referansegruppe.

Vel møtt!


Publisert: 18.12.2018 10:19:50
Sist endret: 18.12.2018 10:19