Innhold

Bygging av ny Råholt barneskole

Tirsdag 10. november skrev Eidsvoll kommune, ved virksomhetsleder for Eiendomsforvaltningen, Lars Prestegård og ØM-Fjeld v/Ole Johan Krog under på kontrakten for bygging av ny Råholt barneskole.

Selve kontraktsignering ble gjennomført med begrensinger i samsvar med smittevernreglene i disse koronatider. 

Det var seks tilbydere og ØM-Fjeld  kom seirende ut av konkurransen om oppdraget

Kontrakten er en totalentreprise NS8407, for de som kjenner til sånne betegnelser og den omfatter altså ny skole med tilhørende flerbrukshall og uteområde.  

Arbeidet med detaljprosjekteringen starter umiddelbart og ØM-Fjeld er nå i gang med å kontrahere sine underentreprenører. 

Både Eidsvoll kommune v/Prestegård og ØM-Fjeld v/Krog ser frem til å kunne bygge den nye barneskolen for Råholt.

Vi gleder oss! 

Vi har følgende milepæler i prosjektet:

 • Signering av kontrakt 14. oktober 2020
 • Ferdig innkjøp og prosjekteringsstart 1. november 2020
 • IG1 15. januar 2021
 • Inngjerding og annleggsveg ferdig 20. januar 2021
 • Utgraving av tomt ferdig 16. februar 2021
 • Fundamentering ferdig 23. mars 2021
 • Råbygg ferdig 2. juli 2021
 • Tee bygg skole 3. september 2021
 • Tett bygg flerrukshall 15. oktober 2021 
 • Skolebygg fysisk/mekanisk ferdig 2. mai 2022
 • Flerbrukshall fysisk/mekanisk ferdig 18. mai 2022
 • Entreprenørbefaringer ferdig 1. juni 2022
 • Fullskalatest ferdig 15. jni 2022
 • Ferdigbafaringer med BH 30. juni 2022
 • Utomhusanlegg fase 1 ferdig 1. august 2022
 • Overlevering 1. august 2022
 • Utomhusanlegg fase 2 ferdig 3. oktober 2022
 • Prøvedrift ferdig 1. august 2023

 Bilder fra signeringen og skolebygget


Publisert: 12.11.2020 09:40:16
Sist endret: 13.11.2020 11:15