Innhold

Står jeg i manntallet? 

For å stemme ved valget må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall. Nordisk eller utenlansk statsborger? Se nedenfor
Kunngjøring - Manntallet legges ut til offentlig ettersyn

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget er lagt ut til offentlig ettersyn i innbyggertorget i rådhuset og Eidsvoll bibliotek fra og med 12. juli 2019.

I hht. valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen.

Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Hvor kan jeg sjekke manntallet?

Alle trenger ikke sjekke, men er du usikker på om du står i manntallet i Eidsvoll kommune har du mulighet til komme innom for å se i permen. Det er flere måter å gjøre dette på (manntallet som ligger ute til offentlig ettersyn er ikke elektronisk). 

Kom innom for å se selv

Du kan undersøke om du står i manntallet ved å komme til rådhuset eller til Eidsvoll bibliotek. Der ligger manntallet for offentlig gjennomsyn. Finner du noe feil kan du skriftlig kreve at valgstyret retter opp feilen. 

Send e-post eller ring oss

Du kan også spørre via e-post: innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no eller per tlf. 66 10 70 00, så kan vi sjekke det for deg.
Manntallslistene ligger ute på Innbyggertorget og i Eidsvoll bibliotek fra 12. juli til og med valgdagen 9. september.

Kriterier

  • Det er din folkeregistrerte adresse pr 30. juni 2019 som ligger til grunn for manntallet som benyttes ved valget høsten 2019. 
    Står du ikke folkeregistrert i Eidsvoll kommune pr. 30. juni 2019 må du enten stemme (på valgdagen) i den kommunen du står registrert i, eller forhåndsstemme i Eidsvoll kommune innen 6. september.
  • Om du vil forhåndsstemme kan du gjøre det i hvilken som helst kommune innen 6. september 2019.

Norsk, nordisk eller utenlandsk statsborger?

Er du norsk statsborger, kan du stemme dersom du

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Bor, eller har bodd i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen

Har du bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet når du stemmer. Les mer om det i denne lenken.

Er du nordisk statsborger (svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborger), kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Har bodd i Norge siden 30. juni 2019

Er du utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Har bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene før valgdagen

Kort informasjon om dette står på våre valgsider under tittelen stemmerett og manntall

Mer om valget 

Våre valgsider

Tidligere valginformasjon


Publisert: 15.07.2019 09:56:18
Sist endret: 15.07.2019 09:56