Karantenetiltak i Bønsmoen barnehage

Det ble den 4.11. meddelt kommunen et positivt prøvesvar for en ansatt i Bønsmoen barnehage, prøvedato var 2.11. Den ansatte hadde vært på jobb 29.10. og deltatt på planleggingsdag 30.10. Kartlegging av nærkontakter medførte karantene for 13 barn fra aktuelle avdeling og 2 ansatte. Det har ikke vært nærkontakt med andre barn eller ansatte de to dagene. Barn og ansatte ble testet 5.11.

Vi har lørdag formiddag mottatt 10 negative prøvesvar for barna og 2 negative prøvesvar for ansatte. 3 prøver for barn er foreløpig ikke besvart.

Generelt er det slik at karantenetiltak gjelder kun nærkontakter. Nærkontakters nærkontakter omfattes ikke av smittevernstiltak etter retningslinjene. Det vurderes også som unødvendig i denne konkrete situasjonen. Barn som er i karantene kan omgås sine husstandsmedlemmer normalt og husstandsmedlemmer kan leve normalt, det vil si at søsken kan delta i barnehage og skole og foresatte kan gå på jobb.

Det er ellers presisert at andre barn tilhørende barnehagen som utvikler feber bør testes og ansatte med luftveisinfeksjon bør testes. Dette gjenspeiler nasjonale testkriterier.

Dersom det skulle avdekkes smitte blant de 3 siste prøvene så vil dette medføre egen smittesporing rundt hvert enkelt barn og dette kan tenkes å omfatte for eksempel samarbeidende kohort, men disse har nå ingen kjent smitteeksponering.

Karantene varer i 10 dager fra eksponeringsdato. Dette betyr at barna kan møte i barnehage mandag 9.11. ved negativ prøve og ansatte i karantene har allerede testet negativt og kan møte på jobb 10.11.

Smittesituasjonen i Bønsmoen barnehage følges nøye i dialog med ledelsen.

Mvh Carl Magnus Jensen
Kommuneoverlege


Publisert: 07.11.2020 14:35
Sist endret: 24.06.2021 12:47