Innhold

Frivillighetspolitikk

Eidsvoll kommune har inngått et samarbeid med Frivillighet Norge for å gjennomføre en kartlegging av frivilligheten i kommunen. Formålet er å få en grundig og oppdatert kjennskap og oversikt over det frivillige organisasjonslivet, og som vil skape grunnlaget for en frivillighetspolitikk i Eidsvoll. Intensjonen er en bedre samhandling på tvers av organisasjoner, og mellom kommunen og organisasjonene.

 

Anbefalende rapporter

I septermber ble det gjennomført en kveldskonferanse for frivilligheten. Oppmøte var svært godt, og Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport basert på de innspillene som kom fram. I oktober fikk alle foreninger tilsendt en spørreundersøkelse har det vært gjennomført en spørreundersøkelse

 

Lag og foreningsregister

Alle lag og foreninger skal være registrert i vårt lag og foreningsregister. Visste du at lag og foreninger oppdaterer dette registeret selv? 

Har det skjedd endringer i leder, sekretær eller andre funksjoner i ditt lag eller forening skal dette endres av lag/foreningen selv. Du identifiserer deg med e-postadresse eller mobilnummer. Snakk med tidligere leder/sekretær/styremedlem. 

Lag og foreningsregisteret finner du her


Publisert: 26.09.2018 11:46:56
Sist endret: 26.09.2018 11:46