Innhold

Spørreundersøkelse

Kartleggingen består av et nettbasert spørreskjema som Rambøll Management Consulting sender på e-post til alle frivillige lag og organisasjoner den 8. oktober.

Frist

Fristen for å svare vil være 22. oktober.

Rapport basert på svarene

Etter dette vil Frivillighet Norge skrive en rapport basert på svarene, og som blir presentert for kommunen på et senere tidspunkt.

Frivillighetspolitikk

Eidsvoll kommune skal i samarbeid med Frivillighet Norge gjennomføre en kartlegging av frivilligheten i kommunen. Formålet er å få en grundig og oppdatert kjennskap og oversikt over det frivillige organisasjonslivet, og svarene vil gi informasjon om organisasjonenes ønsker og behov. Dette vil skape grunnlaget for en frivillighetspolitikk i Eidsvoll der intensjonen er en bedre samhandling på tvers av organisasjoner, og mellom kommunen og organisasjonene.

Vi håper på ditt svar

Vi håper din forening vil svare på undersøkelsen når den kommer, slik at rapporten gir et best mulig bilde av frivilligheten i Eidsvoll kommune!

Husk fristen for å svare er 22. oktober 2018

 

Lag og foreningsregister

Alle lag og foreninger skal være registrert i vårt lag og foreningsregister. Visste du at lag og foreninger oppdaterer dette registeret selv? 

Har det skjedd endringer i leder, sekretær eller andre funksjoner i ditt lag eller forening skal dette endres av lag/foreningen selv. Du identifiserer deg med e-postadresse eller mobilnummer. Snakk med tidligere leder/sekretær/styremedlem. 

Lag og foreningsregisteret finner du her


Publisert: 26.09.2018 11:46:56
Sist endret: 26.09.2018 11:46