Kemneren i Eidsvoll flytter til Skatteetaten

Nå flytter Kemnerkontoret til Skatteetaten som betyr at fra 1. november 2020 skal du henvende deg dit. Kontaktinformasjon finner du på Skatteetaten.no

Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten.

Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Henvendelser via Altinn

Henvendelser som tidligere er sendt til skatteoppkreverkontoret/kemnerkontoret i Altinn, skal nå sendes til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.
Postadressen til Skatteetaten er som før: postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Kontakt

For å kontakte Skatteetaten, gå til www.skatteetaten.no/kontakt. Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset.
De har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.

Øvrige informasjon om Skatt som gjelder frem til 1. november 2020 finner du på våre skattesider


Publisert: 14.10.2020 12:28
Sist endret: 14.10.2020 12:48