Innhold

Eidsvoll kommune innfører kokepåbud for alle abonnenter tilknyttet kommunal vannforsyning i Feiring.

På grunn av positive svar på noen vannprøvepunkter så innføres kokepåbud.

Vi vil nå følge opp vannkvaliteten med vannprøver som viser kvalitet i henhold til Drikkevannsforskriften.

Kokepåbudet gjelder frem til nytt varsel blir sendt ut.

Vi beklager ulempene dette medfører.


Publisert: 21.07.2022 15:00:29
Sist endret: 21.07.2022 15:08