Innhold

Eidsvoll kommune har siden utsendelse av kokevarsel fredag 21. september gjennomført hyppig prøvetaking av både høydebasseng og ledningsnett. 

Prøveresultatene fra laboratoriet i dag viser at vannet kan benyttes som normalt.

Kokevarselet ble sendt ut i forbindelse med avvik ved normal prøvetaking.  Kommunen har etter dette rengjort høydebasseng og spylt ledningsnettet. Det har vært hyppig prøvetaking i hele perioden. Vi vil i en periode ha økt fokus på vannleveringsområdet i Feiring som oppfølging etter avviket.

Eidsvoll kommune vil med dette meddele at vannet kan benyttes som normalt. 

Eidsvoll kommune

 


Publisert: 04.10.2019 16:05:31
Sist endret: 04.10.2019 16:05