Kokepåbudet oppheves

Eidsvoll kommune har siden utsendelse av kokevarsel tirsdag 3. mars gjennomført hyppig prøvetaking på ledningsnettet. Prøveresultatene viser ingen forurensning. Drikkevannet oppfyller tilsynsmyndighetenes krav til kvalitet. 

Eidsvoll kommune vil med dette meddele at vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne for å spyle ut eget anlegg før det tas i bruk.

Bakgrunn:

Bakgrunnen for utsendelse av kokevarsel har sammenheng med en skade på en avløpsledning, hvor avløpsvann tildekket en nærliggende vannledning. Skaden oppstod i forbindelse med eksterne arbeider ved Ormlia. Hendelsen ble vurdert av en slik karakter at det ble sendt ut kokevarsel. Gjelder abonnenter i Eidsvoll kommune, unntatt Feiring. 

Tidligere informasjon om saken:

05.03.2020 - Kokevarselet opprettholdes - gjelder ikke abonnenter i Feiring

03.03.2020 - Kokevarsel i Eidsvoll kommune - gjelder ikke abonnenter i Feiring


Publisert: 06.03.2020 10:39
Sist endret: 06.03.2020 13:33