Kokevarsel for abonnenter i Feiring (Damtjern vannbehandlingsanlegg)

Eidsvoll kommune tar forholdsregler og anmoder abonnenter om å koke vannet frem til ny melding sendes ut. Vann som skal drikkes eller benyttes til matlaging anbefales kokt (kokepåbud), men ellers kan vannet brukes som normalt.

Det vises til anbefalinger fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet vedrørende kokevarsling.

Kokevarslet gjelder kun abonnenter i Feiring som får vann fra Damtjern vannbehandlingsanlegg.

Vi følger opp saken i tråd med interne rutiner og Mattilsynet er varslet.


Publisert: 10.09.2020 09:52
Sist endret: 10.09.2020 10:04