Innhold

Oppgradering av UV-anlegg

Eidsvoll kommune skal oppgradere vannbehandlingsanlegget i Feiring. Eksisterende anlegg har behov for oppgradering og skal erstattes med et nytt og moderne rensetrinn. Dette vil gi en bedre leveringssikkerhet og trygghet med hensyn til vannkvalitet i Feiring.

I forbindelse med arbeidene er det nødvendig å sende kokevarsel til berørte abonnenter. Arbeidene vil starte tirsdag 3. april klokken 09:00 og er planlagt avsluttet fredag 6. april klokken 15:00. Eventuelle endringer vil bli varslet i god tid, både på SMS og på kommunens hjemmeside.

Det vises til anbefalinger fra Folkehelseinstittutet og Mattilsynet vedrørende kokevarsling. Kokevarsel.pdf

Eidsvoll kommune ber om hjelp til å formidle denne informasjonen til de som eventuelt måtte trenge det. Hør gjerne med naboen om de har fått det med seg.

Hvis du har spørsmål om arbeidene kan du kontakte driftsleder Arnfinn Hjell på tlf. 48 10 65 76.


Publisert: 23.03.2018 11:29:48
Sist endret: 23.03.2018 11:29