Innhold

Kokepåbudet oppheves i dag 15. september 2020 i samråd med kommuneoverlegen og Mattilsynet, og vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne en stund før vannet tas i bruk.


Publisert: 15.09.2020 15:50:17
Sist endret: 15.09.2020 15:56