Bakgrunn for kokevarsel

Kokevarsel gjelder fortsatt, frem til ny beskjed gis

Bakgrunnen for utsendelse av kokevarsel har sammenheng med en skade på en avløpsledning, hvor avløpsvann tildekket en nærliggende vannledning. Skaden oppstod i forbindelse med eksterne arbeider ved Ormlia. 


Kommunens ledelse, samt kommuneoverlegen og Mattilsynet ble varslet. Hendelsen ble vurdert av en slik karakter at det ble sendt ut kokevarsel.

Eidsvoll kommune har iverksatt rutiner for analyse av drikkevannet. I henhold til anbefalinger fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet skal det foreligge minst to påfølgende prøveomganger med fravær av indikatorbakterier (E. coli og/eller intestinale enterokokker) før kokevarslet kan oppheves. I tillegg dersom det påvises bakterier på ledningsnettet bør det være en viss tid mellom prøvetidspunkt, med hensyn til representativitet i prøvetakingen.

Vi har mottatt svar på de første to prøvene på E. coli, og ingen av prøvene viser utslag på hverken E. coli eller koliforme bakterier.

Kokevarsel gjelder fortsatt, frem til ny beskjed gis. Følg med her på våre nettsider!

Tidligere informasjon om saken: 

03.03.2020 Kokevarsel i Eidsvoll kommune


Publisert: 05.03.2020 08:14
Sist endret: 05.03.2020 08:26