Innhold

Avregning av 2017 og forskuddsbetaling for 1. termin 2018

I slutten av februar ble faktura for kommunale gebyrer sendt ut. Denne faktura gjelder, hvert år, en avregning av fjoråret og forskuddsbetaling for 1. termin av inneværende år i en og samme faktura. Fakturaen gjelder altså avregning av 2017 og forskuddsbetaling for 1. termin 2018

Spørsmål til fakturaen? Svar kan finnes her

Har du spørsmål om fakturaen din eller innholdet i den? Svarene kan du kanskje finne under Ofte stilte spørsmål (OSS) som gjelder vann og avløp. Her har vi besvart aktuelle og ofte stilte spørsmål knyttet til kommunale gebyrer. 

Forbruksgebyret er redusert

Nytt av året er at vann- og avløpsgebyret er delt i to, et fastledd og forbruksgebyr som tidligere. Som en konsekvens av dette har forbruksgebyret blitt redusert. 

Grunngebyret for vann er i 2018 kr. 613,- og grunngebyret for avløp er i 2018 kr. 1333,-.

Beregne ditt vann- og avløpsgebyr før og nå

Her kan du beregne ditt vann- og avløpsgebyr før og nå.  (dette er et regneark excel)


Publisert: 23.02.2018 06:54:33
Sist endret: 23.02.2018 06:54