Kommunalt vildfond 2021

Det kan gis støtte til følgende tiltak

  • Tiltak for å fremme viltforvaltningen.
  • Styrke kunnskapen om viltet.
  • Jaktorganisering.
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring forårsaket av hjortevilt.
  • Utarbeidelse av viltkartverk.
  • Viltskjøtsel utført av organisasjoner.

Prosjekter hvor nabokommuner deltar kan også søke. 

Det er ingen søknadsfrist.

Søknader sendes:

post@eidsvoll.kommune.no, eller til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, Postboks 90, 2081 Eidsvoll, 


Publisert: 17.03.2021 08:00
Sist endret: 18.03.2021 17:11