Innbyggertorget e-postadresse

innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no  NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Innhold

Kommune-Kari

Kari kan nå svare på en god del av de vanligste henvendelsene til kommunen. Hun svarer deg direkte eller viser deg til rett sted på hjemmesiden, og kan også vise deg hvor du finner ulike skjemaer. Nesten alle svarene Kommune-Kari har, henter hun fra våre nettsider.

Kommune-Kari har vært en suksess så langt

Vi ansatte Kommune-Kari 24. august 2018 som vår digitale medarbeider og hun har siden den gang svart på over 40 000 spørsmål og over 30% av disse spørsmålene er besvart utenom åpningstiden. Hvis vi ser på 2019 isolert kommer over 40% av spørsmålene utenom åpningstid. Sammenlignet med tilsvarende store kommuner har Eidsvoll nesten 5 ganger flere samtaler (det er pr. nå 70 kommuner i Norge som har Kommune-Kari). Det må vi si har vært en suksess.

Statistikk

På statistikkene som kommunen har tilgjengelig kan vi også finne ut hvilke spørsmål og fagområder våre innbyggere kontakter kommunen for å få svar på. Dette gir oss muligheter til å forbedre svarene på enkelte områder og legge inn flere svar på andre. Kommune-Kari er i stadig utvikling. I juni 2018 hadde Kommune-Kari ca. 3200 svar i sitt bibliotek. Pr. september 2019 lå det inne 5910 svar. Vi ser at Kommune-Kari nå forstår flere og flere av de spørsmålene som kommer inn.

Færre telefonhenvendelser

En av gevinstene for kommunen er at Kommune-Kari gir færre henvendelser på telefon. Når våre innbyggere søker informasjon eller en tjeneste kan de spørre Kommune-Kari, få svar eller bli henvist til riktig sted på våre nettsider. Vi har hittil ikke hatt forventet nedgang i antall henvendelser pr. telefon, men vi kjenner årsaken til dette. Uforutsette og kanskje akutte hendelser har dukket opp i løpet av året og dette er ting som Kari uansett ikke kan svare på. Hvis vi ser bort fra disse vil det si at vi likevel har hatt en faktisk nedgang i vanlige, enkle og generelle spørsmål til kommunen. 

Nettsidene, Kommune-Kari og sosiale medier tar mer og mer over og innbygger kan finne og spørre om informasjon 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året.

Kostnader spart

Kari får nok også mange spørsmål som kanskje aldri ville blitt stilt ellers men til sammenligning, om alle disse 40 000 spørsmålene skulle kommet pr. telefon, ville det kostet mellom 850 000 og 2 300 000 kr. Dette ifølge en utregning foretatt av Digital agenda for Norge - Se tabell (2015-tall)

Digital agenda for Norge – kostnader ved henvendelser til det offentlige

KommunikasjonskanalKostnad (2015 tall)
Brev eller epost Ca. 110 kr.
Personlig fremmøte Ca. 80 kr.
Henvendelser pr. telefon Ca. 40 kr.
Selvbetjening Ca. 3 kr.

Veien videre

Kommune-Kari er i stadig utvikling og målet er å få til integrasjoner mot fagsystemer og våre skjema. Da kan du faktisk få hjelp av Kommune-Kari ved utfylling av skjema og de kan sjekke status på søknader hos kommunen. For Eidsvoll kommune har det så langt vært en suksess å ta i bruk denne teknologien som Kommune-Kari er basert på, hun blant mange andre kanaler bidrar til at informasjon gjøres tilgjengelig for våre innbyggere.

Tommel opp – eller tommel ned?

Kommune-Kari er som andre ansatte, hun trenger tilbakemeldinger for å utvikle seg. Dette gjør du ved å gi tommelen opp dersom du er fornøyd og tommelen ned dersom du mener svaret du får ikke er godt nok. Da har vi mulighet til å kunne gjennomgå disse, og kan raskt finne ut om det er noe vi har glemt å lære Kari, eller om vi faktisk mangler den informasjonen selv også, på våre nettsider. 

Ønsker du å gi annen tilbakemelding om Kommune-Kari er det best å gjøre det direkte til hennes nærmeste kollegaer, pr. epost. 

innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no 

Og husk; hun kan best svare på kommunale tjenester.

Kommune-Kari er nominert til pris

Kommune-Kari-samarbeidet, boost.aiSem & Stenersen Prokom er nå én av tre finalister i sin kategori (Governance and finance) på Smart City Expo World Congress i Barcelona i november!  Konferansen er verdens største med tema «Smart Citys».

Dette må du lese mer om på Sem & Stenersen Prokom sine nettsider 


Publisert: 30.10.2019 14:55:15
Sist endret: 30.10.2019 14:55