Innhold

Forhåndstiltredelse på Tynsåk

Det var med stor glede at ordfører mottok melding om at  Kommunal – og distriktsdepartementet har fattet endelig avgjørelse i søknad om samtykke til forhåndstiltrede på skoletomten på Tynsåk. Kommunen har fått departementets samtykke til forhåndstiltrede. Forhåndstiltredelse gir adgang for kommunen til å ta i bruk en annens eiendom etter at det er truffet eksproprieringsvedtak, men før erstatningsbeløpet for eksproprieringen er fastsatt. Jeg skulle selvsagt gjerne sett at vi hadde hatt et annet utgangspunkt en ekspropriasjonssak, men når vi først har fått dette, så var dette en veldig god nyhet for fremgang i saken. Dette gjør at vi nå følger planen  med å starte bygging av den nye skolen til høsten. Det er mange små- og store som har ventet lenge på ny skole og nå er vi et stort skritt nærmere. Det er jeg veldig glad for.

Tirsdag i forrige uke ble detaljreguleringen for eiendommen førstegangsbehandlet og lagt ut på offentlig høring. Reguleringsplanen er planlagt for sluttbehandling i juni 2022. Prosjektet, i samarbeid med entreprenør HENT AS, følger planlagt fremdrift med oppstart i august/september 2022.

Hege Svendsen |Ordfører


Publisert: 27.01.2022 08:53:34
Sist endret: 27.01.2022 08:53