Innhold

Tilskuddsordninger er høyt prioritert

Eidsvoll kommune prioriterer høyt å ha gode tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål, enten det være seg driftsstøtte til eksisterende tilbud eller å stimulere til nye tiltak i det lokale kulturlivet. Flere av tilskuddene har søknadsfrist 1. april.

Her finner du all informasjon om de ulike tilskuddsordningene 

Fordeling av midler 2018

Nedenfor ser du hvordan midlene for 2018 er fordelt:

Fordeling av midler 2018
Idrettslag 1.000.000
Idrettslag - driftsutgifter uteanlegg 700.000
Skytterlag 15.000
Romerike Bakkesneter - direkte fordelt 25.000
Feiring Bad - direkte fordelt

2.400

Privat ungdomsarbeid 225.600
Tilskudd til opprustning av forsamlingslokaler 160.000
Tilskudd til lekeplasser 50.000
Skolekorps-/kor 310.000
Voksenkorps-/kor 42.000
Eldretiltak 40.000
Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne 6.000
Eidsvoll Turn, drift kunstgressbane - direkte fordelt 85.000
Eidsvoll Idrettsforening, drift kunstgressbane - direkte fordelt 85.000
Idrettsstipend 12.000
Kulturstipend 12.000
Sang-/musikklag i tilknytning til konsert/arrangement 30.000
Spesielle kulturtiltak 100.000
Rekrutteringsarbeid i skolekor-/korps- fordeles av musikkrådet 40.000
Tilrettelegging for økonomisk bistand ved behov til barn som deltar i organisert idrettsaktivitet - fordeles av idrettsrådet 60.000
SUM 3.000.000

Publisert: 02.03.2018 10:31:27
Sist endret: 02.03.2018 10:31