Innhold

Eidsvoll kommune har mange tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål og Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet har nå vedtatt fordelingen av midler for 2020. De ulike ordningene har ulike frister.

Les mer om tilskuddsmuligheter og søknadsprosessen.


Publisert: 24.01.2020 09:24:43
Sist endret: 24.01.2020 09:24