Informasjonsfilm til kriserammede bedrifter

Næringslivet er inne i en svært krevende tid, og store deler av aktiviteten i næringslivet i Norge og resten av verden er satt på pause.
Det er politisk enighet i Norge for å hjelpe norsk næringsliv i disse krisetidene. Men det kan være vanskelig å få klarhet i hva slags tiltak som er tilgjengelig.
Derfor har Samarbeidsrådet for Nedre Romerike laget en informasjonsfilm, som også er relevant for næringslivet på Øvre Romerike.
Her forsøker man å gjøre et komplekst budskap enkelt, og det viktigste er å vise hvor man finner mer informasjon og hvordan man går fram – kort, konkret og konsist.

https://www.youtube.com/watch?v=0yZh7cAXsW0


Publisert: 17.04.2020 14:54
Sist endret: 24.06.2021 12:04