Korona og Frivillighet

I ei vanskelig tid for oss alle er det mange som ønsker å bidra.

Frivilligheten blomstrer og kreativiteten er stor.

Vi går nå inn i en ny uke med stengte møteplasser her på Gladbakk Aktivitetssenter og Frivilligsentralen. Vi har gjennom den første uka avlyst arrangement og hjulpet de som har tatt kontakt. Vi har jobbet med rutiner for de oppgaver vi faktisk kan bidra med i denne vanskelige situasjonen. Mange frivillige har meldt seg og ønsker å bidra, vi følger godt med i Folkehelseinstituttets og kommunens anbefalinger og har rutiner som er basert på dette.

Vi har nå i første omgang bygd opp tre tilbud:

Gladbakk Aktivitetssenter har kjøkken i drift

Vi har opprettet room-service på Råholt Bosenter. Noen beboere får både frokost, middag, kaffe og vaffel. De tar kontakt med oss selv.

Vi har frivillige som jobber med å levere ut mat til hjemmeboende. Sammen med Hjemmetjenesten og Demenskoordinator prøver vi å hjelpe de som er mest ensomme og sliter med å lage seg mat selv. Dette tilbudet er for de som ikke har familie eller nettverk til å hjelpe seg. Vi kjører ut etter avtaler og kapasitet. Ring kjøkkenet på nummer 66 10 76 33 og bestill dagen før, eventuelt samme morgen før klokken 10.00.

Handlehjelp

Her gjelder det samme som matutkjøring, avtaler og kapasitet. Vi legger til rette for de som ikke selv kommer ut og ikke kan benytte seg av tilbud som f.eks. butikker i Eidsvoll har tilbud om.

Telefonvenn

I forbindelse med koronapandemien, har vi opprettet telefonvenner. Det er et tilbud i samarbeid mellom Eidsvoll og Hurdal Røde kors og Den Norske kirke Eidsvoll og Hurdal. Sitter du hjemme og ønsker kontakt med noen, ring oss på nummer 63 96 01 70 eller 95 22 31 80. Disse numrene er til Eidsvoll frivilligsentral som koordinerer aktiviteten.

En telefonvenn er en samtalepartner til noen som er isolert hjemme av ulike grunner. Målet er å gi en som sitter isolert hjemme en å snakke med og skape en sosial arena i en unormal situasjon. Folk i karantene eller isolasjon på grunn av smittefare har fått snudd sine liv på hodet, og ensomheten kan bli tøff for mange. Ikke alle har familie i samme bolig, og kan derfor ikke få besøk. Da er det viktig å ha noen å snakke med om løst og fast.

En telefonvenn ringer til avtalt tid, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Du og din telefonvenn avtaler faste tider og bestemmer sammen hvor lenge og hvor ofte dere ønsker å ha kontakt. Det er de frivillige som bestemmer hvor mye tid de ønsker å bruke. Våre frivillige har taushetsplikt. Vi prøver å koble folk med felles interesser. Alder kan også ha en betydning, men det viktigste er at de har noe å snakke om. Noen er redde og engstelige, derfor anbefaler vi at de snakker sammen om temaer som gir en pause fra alle bekymringene noen har. Gjennom samarbeidet med Røde kors og Den Norske Kirke har vi stort spenn på tema man kan snakke om. Du kan selv si fra om dine interesser når du kontakter Frivilligsentralen.

NB! De frivillige er ikke eksperter på Koronaviruset eller andre sykdommer, og skal derfor ikke gi råd som kan oppfattes som faglige eller sanne.

 

 


Publisert: 24.03.2020 15:05
Sist endret: 24.03.2020 19:50