Koronasituasjonen - status april 2020 - viktig informasjon

Kjære innbyggere! 

Både verden og vi i Eidsvoll er preget av unntakstilstand for tiden. Samtidig er det flott å se at dere stiller opp og deltar i dugnaden. Takk til alle som bidrar. For at innsatsen ikke skal være forgjeves, er det vitkig at vi fortsatt holder fokus.

Som kommune er vi opptatt av å følge nasjonale retningslinjer og råd. Tiltakene som gjennomføres er gjennomgripende og medfører endringer både i tjenestetilbud et og i hverdagen for oss alle.

Kommunen har helt siden 12. mars jevnlig lagt ut informasjon og samtidig henvist til det som legges ut nasjonalt. Det er noen råd som har vært gjennomgående i disse ukene og som fortsatt gjelder:

 • Hyppig og grundig håndvask
 • Unngå håndhilsing og klemming
 • Hold god avstand til andre
 • Host i albuen

Statlige myndigheter har videreført de strenge tiltakene, i første omgang frem til 13. april.

Noen tiltak er ytterligere skjerpet:

 • Utendørs bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak for dem som er i familie eller i samme husstand
 • Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand

Karantenebestemmelsene finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Rådhuset og våre andre publikumsmottak er stengt inntil videre, men telefoner og e-post betjenes som normalt på alle hverdager.

Du finner kontaktinformasjon til alle våre ansatte under "kontakt oss" her på våre nettsider. Send e-post eller ring oss for å gjøre en avtale.

Lenger ned på siden ligger det spesiell informasjon om enkelte kommunale virksomheter, her finner du også informasjon om tilgjengelighet og åpningstider i påsken.

På nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil det hele tiden ligge oppdatert informasjon. Det anbefales også å følge med på regjeringens pressekonferanser og deres nettsider www.regjeringen.no

Oppdatert informasjon fra kommunen finner du alltid her på våre nettsider

Vi håper alle får en så god påskehøytid som mulig – ta vare på hverandre.

 

Med hilsen

John-Erik Vika, ordfører og Knut Haugestad, rådmann

 

Barnehager

Alle barnehager, både kommunale og private, holdes stengt så lenge nasjonale myndigheter bestemmer. Samtidig er det etablert omsorgstilbud for barn av personell i helse- og omsorgstjenesten og andre som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner og for barn med spesielle behov.

Omsorgstilbudet videreføres gjennom påsken det vil si skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Ta kontakt med styrer i aktuell barnehage ved spørsmål. 

Skoler

Alle skoler holdes stengt så lenge nasjonale myndigheter bestemmer. Opplæringen ivaretas ved at elevene får fjernundervisning, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at dette fungerer godt. Samtidig er det etablert omsorgstilbud for barn av personell i helse- og omsorgstjenesten og andre som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner og for barn med spesielle behov.

I påsken vil dette tilbudet også bli gitt på skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Ta kontakt med den enkelte skole eller skoleadministrasjonen ved spørsmål.

Alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020 er avlyst.

Barnevern og helsestasjoner

Det ordinære helsestasjonstilbudet er stengt inntil videre, men oppfølging av nyfødte og deres familier opprettholdes. Barnevernet har åpent mandag og tirsdag i påsken kl. 10-14, ellers kan barnevernvakta kontaktes på tlf. 64 99 32 70.

Det er opprettet åpen telefonlinje, og en åpen chattelinje for barn og unge opptil 18 år, som opplever uro, angst, sorg, stress eller annet knyttet til koronaviruset. Disse er betjent mandag til fredag fra kl. 8.00 – 15.30 normalt, i påsken er åpningstiden kl. 10-14 mandag til onsdag, samt på påskeaften og 2. påskedag (se kontaktinformasjon under).

Helsestasjonen i Sundet holder åpent kl. 10-14 mandag til onsdag, påskeaften og 2. påskedag. Disse dagene nås helsestasjonen på tlf. 66 10 73 58/66 10 73 59.

Helse og bistand

Det ordinære individuelle tilbudet til rusavhengige og psykisk syke er i hovedsak redusert i påskeuken. Behovet for særskilt oppfølging vurderes individuelt.

Avdelingen er bemannet kl. 8-15.30 hver dag i påsken. Tjenesten kan nås på tlf. 66 10 75 76.

Tilbudet om oppfølging i egen bolig, eller bemannet omsorgsbolig, opprettholdes med de restriksjoner og smitteverntiltak som til enhver tid gjelder. Ambulerende miljøarbeid kan nås på tlf. 40 49 40 86. De bemannede omsorgsboligene kan nås på de ordinære telefonnummer.

Det ordinære individuelle tilbudet fra fysio- og ergoterapitjenesten er som vanlig åpent mandag til onsdag i påskeuken, for øvrig stengt. Tjenesten nås på tlf. 66 10 75 75. Hjelpemiddeltjenesten vil være bemannet hver dag kl. 8-15.30 hele påskeuken. Tjenesten kan nås på tlf. 66 10 75 75.

Tilbudet om matutdeling fra Gladbakk holder åpent mandag til onsdag også i påskeuken, dette tilbudet gjelder sårbare grupper/eldre i tilknytning til Råholt bosenter.

Frivillighetssentralens tilbud om telefonvenn og bistand til handling vil være tilgjengelig mandag til onsdag i påskeuken. Tilbud om avlastning og støttekontakter opprettholdes delvis med noen tilpasninger og med de hygienetiltak og restriksjoner som til enhver tid gjelder.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester opprettholder driften, med enkelte tilpasninger og med særskilte hygienetiltak. Vurderingsteamet, kreftkoordinator og demenskoordinator er tilgjengelig på telefon med unntak av perioden 6. til 13. april.

Brukere og pårørende bes om å ha flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for personalet, og å ta kontakt med hjemmebaserte tjenester ved mistanke om smitte av koronavirus. 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter

Personalet prøver så langt som mulig å bistå når det er ønske om kontakt med pårørende og andre ved bruk av telefon og video på telefon. Det vil nå også bli anskaffet nettbrett til avdelingene til dette formålet.

Det tillates normalt ikke besøk på sykehjemmet, Vilberg bosenter og Pålsejordet.

Dagavdelingen er stengt, og avlastning og rullerende korttidsplasser er utsatt. Ta gjerne kontakt med de enkelte avdelingene om det er spørsmål om noe i forbindelse med virksomhetens tiltak.

Koronasmittede pasienter vil få plass på en egen avdeling på sykehjemmet med eget personale.

Eidsvoll legevakt

På dagtid på hverdager mellom kl. 8.00 og 16.00 skal fastlege kontaktes ved spørsmål om sykdom og sykdom. På kveld etter kl. 16, på natt og i helger ringer man legevakten dersom man er syk og trenger øyeblikkelig hjelp eller har symptomer på koronasmitte.
Det er viktig at man ikke møter opp på legevakten ved mistanke om koronasmitte, men ringer for å avtale tid først. 

Har du generelle spørsmål om koronavirus, smitte og smittevern, tar du kontakt med Folkehelseinstituttets informasjonstelefon eller kommunens koronatelefoner (se nederst i denne informasjonen).

N A V

NAV Eidsvoll er tilgjengelig via www.nav.no og kontaktsentret tlf. 5555 3333. I forbindelse med påsken, er telefonen åpen frem til kl. 12.00 onsdag 8. april.

Gjelder din henvendelse arbeid, permittering, sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller andre statlige tjenester?
Se først om du kan finne svar på dine spørsmål på www.nav.no der du også kan skrive spørsmål via «Ditt NAV». Alternativt kan du ringe kontaktsenteret.

Gjelder din henvendelse økonomisk sosialhjelp, nødhjelp, økonomisk rådgivning eller andre kommunale tjenester? Ring vår vakttelefon som er betjent av lokalt kontor tlf. 48 40 82 16. Du kan også søke sosialhjelp digitalt på www.nav.no.

Kultur og fritid

Mange kulturaktiviteter er stengt for tiden. Biblioteket låner ut via e-post med henting utenfor døren. Det er gratis "gibortbøker" i fortaubibliotek med selvbetjening. Utenfor biblioteket er det tilgang til nett. Kulturskoleundervisning er i full gang, med alternativ undervisningsform og fjernundervisning. Ung Fritid har digitale møteplattformer og e-sport.

Veg, vann, avløp

Tjenesten går som normalt inntil videre, med de hygienetiltak og restriksjoner som gjelder generelt.

Avfallshåndtering

Eidsvoll kommune henter avfall i tråd med tømmekalender. Det minnes om endret hentefrekvens i forbindelse med påsken, detaljer om dette fremgår av tømmekalender og egen artikkel er på nettsidene. Det er ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med sorteringen.

Ved avvik på tømming bes dette uansett meldt via appen Min renovasjon eller skriftlig til e-post gebyr@eidsvoll.kommune.no

ØRAS

ØRAS har reduserte åpningstider. Det vises til ØRAS sine hjemmesider for mer informasjon.

Bygg-, plan- og delingssaker

All kundeveiledning skal foregå på telefon eller e-post. Se kontaktopplysninger på våre nettsider.

Kontaktinformasjon og viktige telefonnummer

Legevakt tlf. 116 117

Åpningstider legevakt i påsken:

Mandag og tirsdag i påskeuken skal fastlege kontaktes på dagtid mellom kl. 8.00 og 16.00. Legvakt har ordinær åpningstid fra kl. 16 til kl. 8.00 neste dag. Fra onsdag 8. april kl. 12.00 til tirsdag 14. april kl. 8.00 skal legevakten kontaktes ved spørsmål om sykdom/sykdom. I samme tidsrom er fastlegekontorene stengt. 

Rådhusets innbyggertorg er stengt for besøk, men ta kontakt på tlf. 66 10 70 00, mandag til fredag 08.00 – 15.30, åpningstiden i påsken er mandag og tirsdag kl. 10-14, onsdag stengt.

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i kommunen

Skal du sende post til kommunen?

Nå ønsker vi digital post i størst mulig grad. Ikke ta bilder av eventuelle dokumenter, gjør dokumenter om til PDF-format.

 • post@eidsvoll.kommune.no (ikke send sensitive opplysninger på vanlig e-post)
 • Sikker sending (pålogget via ID-porten, kun via denne er det trygt å sende sensitive opplysninger og dokumenter) 

Se ellers adresser og vakttelefoner nederst på våre nettsider. 

Kommune-Kari

 • Kommune-Kari er tilgjengelig på våre nettsider, hun kan svare på mye, også rundt koronasituasjonen.

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon

 • 815 55 015, er åpent alle hverdager mellom kl. 8.00 og 18.00 og helg kl. 9.00-16.00.

Koronatelefonen – Eidsvoll (betjent av kommunalt helsepersonell)

 • tlf. 66 10 73 58 - hverdag og helg kl. 8.00 og 16.00
 • tlf. 66 10 73 59 - hverdag og helg kl. 8.00 og 16.00

Tilgjengelighet i påsken finner du under punktet barnevern og helsestasjoner

For barn og unge som er bekymret (betjent av kommunepsykolog og barnefaglig personell):

 • Tlf. 477 91 346 (betjent kl. 08.00-15.30 på hverdager)
 • Chat-ikonet finner du på her på den siden du står nå, eller på våre koronasider, eller sider som tilhører PPT, helsestasjon og barnevern (betjent kl. 08.00-15.30 på hverdager, tilgjengelighet i påsken finner du under barnevern, PPT og helsestasjoner)

- -

 


Publisert: 03.04.2020 10:56
Sist endret: 24.06.2021 11:02