Oppdatering i forhold til sykehjemmet, omsorgsboliger og dagtilbud

Ny midlertidig besøksstans ved Vilberg helsetun

Med bakgrunn i nye nasjonale anbefalinger om å ikke ta i mot besøk eller besøke noen, gjennomføres det en ny midlertidig besøksstans ved sykehjemmet de neste 14 dagene, med virkning fra og med mandag 4. januar.

Besøk i kommunale omsorgsboliger

Oppfordringen om å ikke ta i mot besøk eller besøke i denne perioden vil også gjelde beboere i kommunale omsorgsboliger. Det er likevel et unntak som innebærer at aleneboende kan ha besøk av en til to faste venner eller en fast husstand, eller besøke de samme.

Midlertidig stans i dagtilbudet ved Vilberg bosenter

I lys av de nye strenge tiltakene videreføres også stansen i dagtilbudet ved Vilberg bosenter de neste 14 dagene.


Publisert: 04.01.2021 07:10
Sist endret: 03.01.2021 22:18