Eidsvoll har kapasitet til å teste alle som trenger det

Vi på Eidvsoll legevakt har kapasitet til å teste alle som trenger det i forhold til korona-smitte.

Du som skal testes må enten ha vært i kontakt med din fastlege som henviser deg til oss, eller eventuelt i direkte kontakt hit til legevakta.

Du som tror du bør testes, men ikke er så dårlig at du trenger legehjelp, kan ringe legevakta på tlf 116117 for å avklare og avtale testing.

Alle pasienter testes ved legevakta ute i bil. Bare innbyggere med timeavtale kan møte opp, og kun til avtalt tid.

Testing av barn

Kommunen følger FHIs retningslinjer også for testing av barn og anbefaler foresatte å ringe fastlege for å avklare behovet. 

Tidspunkt for testing

Det er åpent for testing mandag, onsdag og fredag mellom 12.00 og 15.00. 

Bilder fra testing

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

Utdrag fra Folkehelseinstituttets sider som omhandler prioriteringer

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19.

Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge: 

  1. Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Andre med mistenkt covid-19.

Publisert: 11.05.2020 14:57
Sist endret: 25.05.2020 09:43