Koronatesting i Eidsvoll

Folkehelseinstituttet tilrår testing av:

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse).
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Alle som selv mistenker at de kan ha covid-19

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene et par dager før testing.
Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god almenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke testes eller holdes hjemme.

Eidsvoll har kapasitet til å teste alle som trenger det

Ved Eidsvoll legevakt har vi kapasitet til å teste alle som trenger det i forhold til koronasmitte.

Du må gjøre avtale om tidspunkt på forhånd

Mistenker du at du kan være smittet eller har symptomer, kan du kontakte legevakta for å avtale tid, på tlf. 116117. Det er viktig at timebestilling til testing kun skjer på hverdager mellom 8.00 og 15.00.  

  • Det er viktig at de som virkelig trenger kontakt med legevakten kommer igjennom på telefonen på kvelder og helger, slik at de kan få den hjelpen de trenger. 

Alle pasienter testes ved legevakta ute i bil. Bare innbyggere med timeavtale kan møte opp, og kun til avtalt tid.

Tidspunkt for testing (oppdatert 25. august 2020)

Det er åpent for testing alle hverdager mellom 12.00 og 15.00. Det er viktig at timebestilling til testing skjer på hverdager mellom 8.00 og 15.00.  Ikke bruk legevaktstelefonen på kvelder og helger til timebestilling for koronatesting. 


Publisert: 14.08.2020 13:07
Sist endret: 25.08.2020 15:04