Koronavaksine 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjonDet er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt kommunene får vaksinene og kan tilby dette til anbefalte grupper. 

Vaksineløpet i Eidsvoll er under planlegging. Hvilke grupper og rekkefølgen av disse hører også med til planleggingen og vi vil dele informasjonen rundt alt dette så snart det er klart. 

V

Dette vet vi så langt:

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for å få tilbud om vaksinasjon
D
et er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Temaside om koronasituasjonen i Eidsvoll

Koronasituasjonen i Eidsvoll


Publisert: 16.12.2020 11:47
Sist endret: 24.06.2021 13:27