Innhold

Første levering av vaksiner.

I dag ankom de første 75 vaksinedosene til Vilberg helsetun. Neste uke er det varslet at det kommer 70 doser. Det er pasienter ved sykehjemmet som skal vaksineres ført. Deretter skal aldersgruppen 85+ vaksineres, i tillegg til utvalgte grupper av helsepersonell. Dette er i tråd med FHI sin prioriteringsliste som kommunen følger. Se https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Videre vaksinasjon

Det er begrenset med vaksinedoser i starten, så det vil kunne ta tid før man kommer ut med et vaksinetilbud til alle. Det er staten og helseforetakene som fordeler vaksiner, slik at det er ikke kommunen selv som bestemmer hvor mye som leveres. Kommunen har for øvrig lagt inn sine bestillinger høsten 2020. Vaksinen skal gis som to doser med 21 dagers mellomrom. Det vil bli gitt mer detaljert informasjon til de ulike målgruppene etter hvert som det blir deres tur.

Vaksinasjonssted og transport

Eidsvoll vil benytte Badet kultur til vaksinering. Kommunens eiendomsavdeling har gjort nødvendige ombyggingsarbeider, slik at det ligger godt til rette for å gjennomføre en effektiv og trygg vaksinering. Den enkelte må selv skaffe transport til Badet, men kommunene vi ha dialog med de eldste aldergruppene og andre som behøver bistand til transport.

Hvordan bestille vaksinasjon

Innbyggere over 80 år vil bli kontaktet på telefon for avtale om vaksinering. Andre vil etter hvert kunne  bestille time elektronisk. Nærmere informasjon om dette kommer.

Vaksinasjonstelefon

I løpet av uke 4 vil kommunen etablere en vaksinasjonstelefon som vil være åpen på dagtid og bemannet med helsepersonell.

Om vaksinen

Koronavaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer er den første koronavaksinen som har fått betinget godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Europakommisjonen. Godkjenningen ble gitt 21.12.2020 og gjelder for EU/EØS, inkludert Norge. Vaksinen er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. Det er Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for varemottak, lagring og distribusjon av koronavaksinene. Vaksinen skal lagres ved -70 °C, og vil bli distribuert ut i landet. Når kommunene mottar sendingen med vaksinen, skal den oppbevares ved 2-8 °C, og den vil ha få dagers holdbarhet etter opptining. Det betyr at detaljert planlegging av vaksinering skal være på plass før vaksinen ankommer kommunen, slik at alle vaksinene blir satt i det korte tidsvinduet vaksinen er holdbar.  

Det er frivillig å ta vaksine og den er gratis. Dersom man er i tvil om man skal ta vaksine, kan det være lurt å drøfte med fastlegen.

Her kan du lese mer om vaksinering www.fhi.no/nyheter/2021/de-fleste-kommunene-starter-vaksineringen-denne-uken/

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid 

Selv om vi nå starter vaksinering, vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi alle huske: 

  • god hånd- og hostehygiene
  • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
  • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

 Kommuneoverlegen


Publisert: 07.01.2021 16:37:41
Sist endret: 07.01.2021 17:55