Koronavaksine satt i utlandet kan etter registreres 

Fra og med 16. juni har norske helsemyndigheter åpnet for at koronavaksiner som er godkjent av EMA og satt i utlandet, kan registreres i etterkant i Norge.

Etterregistreringen kan gjøres av fastlege, av privat helsetjeneste eller av kommunehelsetjenesten.

Norske kommuner er ikke pålagt å tilby etterregistrering til sine innbyggere, men Eidsvoll kommune ønsker å legge til rette for at innbyggere får dette tilbudet av kommunen. Dersom dette skulle bli så ressurskrevende at det oppstår kapasitetsproblemer, må kommunen imidlertid vurdere å trekke tilbudet. Da kan du i så fall få gjort etterregistreringen hos fastlege eller privat helsetjeneste.

Hvordan etterregistrere godkjent koronavaksine hos oss i Eidsvoll kommune?

 • Du må ha dokumentasjon på at du har tatt vaksine i utlandet.
 • Du må være i Norge når du avtaler etterregistrering av vaksine.
 • Etterregistreringen skjer ved personlig oppmøte og etter avtale. Ring vaksinetelefon for å avtale tid: tlf. 66 10 73 58.
  Du må ta med og vise frem pass/førerkort og dokumentasjon på at du har fått vaksine.
  • Dokumentasjonen MÅ inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og type vaksine.
  • Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.
 • Bor du i en annen kommune enn Eidsvoll, må du henvende deg dit.
 • Eidsvoll kommune etterregistrerer ikke vaksiner for personer som oppholder seg i utlandet. Dette må gjøres via fastlege eller privat helseaktør.

Les mer om dette her på FHI sine sider

 Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI 

 


Publisert: 18.06.2021 14:10
Sist endret: 18.06.2021 15:14