Innhold

Varsel om kraftig vind - på orange nivå 

Vi har mottatt følgende varsel (nest høyeste aktsomhetsnivå) fra Meteorologisk institutt (MET)

Fra fredag ettermiddag til natt til lørdag er det ventet lokalt kraftige vindkast i Rogaland, Sørlandet, Telemark og Østlandet. Lokalt opp mot 30-40 m/s. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet.

Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs.

Hva betyr oransje aktsomhetsnivå?

MET utsteder oransje farevarsel når det ventes at konsekvensene blir omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og avganger med båt, fly og annen transport kan bli kansellert.

Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel.


Mer informasjon finner du på Meteorologisk institutt sine nettsider 


Publisert: 20.09.2018 09:36:59
Sist endret: 20.09.2018 09:36