Innhold

KULTURNATT på Øvre Romerike

Kulturnatt er et samarbeid mellom kommunene Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Nes og Ullensaker. 

Kulturnatt 2019 arrangeres lørdag 12. oktober – fra tidlig til sent på Øvre Romerike. Dere inviteres herved til å være med!

Øvre Romerike er en spennende region, med mange kulturarenaer, viktige kulturminner og mye kulturell aktivitet. Dette vil vi synliggjøre i ett arrangement. Vi ønsker kulturaktivitet i hele regionen, på alle arenaer—intet er for lite—intet er for stort.

  • Du som arrangør: Har ansvar for eget arrangement med planlegging, markedsføring, gjennomføring og økonomi
  • Kommunene: Tar initiativ, samler alle arrangementene i ett program som markedsføres digitalt

Påmelding

Send påmelding på epost til siv.krogh.osterholm@eidsvoll.kommune.no innen fredag 13. september.

Vi trenger:

  • Tittel:
  • Tidspunkt:
  • Sted:
  • Kort beskrivelse (max 30 ord):
  • Pris:

 Vi håper dere vil være med å sette regionen vår på kartet!


Publisert: 20.08.2019 10:30:00
Sist endret: 20.08.2019 10:30