Innhold

Kulturminnefondet

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Det er ingen søknadsfrist og søknaden sendes elektronisk

Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Påbegynte og sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet. Det kan søkes til flytende, rullende, faste bygninger, hager, stenigjerder mm. Seminarer, formiddling og sikringstiltak. I Eidsvoll er det mange private kulturminner som vi ønsker å ivareta, og oppfordrer innbyggere som har aktuelle kulturminner til å søke.

Søknadsskjema til kulturminnefondet finner du her


Publisert: 07.12.2020 10:03:33
Sist endret: 10.12.2020 10:37