Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn på Innbyggertorget i minst tre uker fra 8. februar 2024 og frem til 3. mars 2024. Skattelistene vil i samme tidsperiode også være tilgjengelige på kommunens hjemmesider under "Eiendomsskatt"


Publisert: 08.02.2024 13:07:40
Sist endret: 08.02.2024 13:10