Innhold

Plan ID 023725300, detaljreguleringsplan for gbnr. 89/1 - Dal park (KS-sak 11/18)

 

Illustrasjon for ny bebyggelse, - mulig utforming.

Plan ID 023727900, detaljreguleringsplan for gbnr. 233/35 m.fl. - Sommerro hyttefelt (KS-sak 12/18)

 

Plan ID 023728500, detaljreguleringsplan for gbnr. 138/55 & 60 - Linnerudgården (KS-sak 13/18)

 

 

Informasjon om vedtakene finnes her: eidsvoll.kommune.no/horinger


Publisert: 14.03.2018 10:54:00
Sist endret: 14.03.2018 08:54