Innhold

Formålet med utbyggingsavtaler er blant annet å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur og opparbeidelse av lekeplasser i området.
Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.
Det vises til for øvrig til prinsippsak vedrørende utbyggingsavtaler i Eidsvoll kommune – sak 06/1264 – vedtatt 30.10.2006.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:
Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller epost til: post@eidsvoll.kommune.no

 

 


Publisert: 03.04.2017 14:11:18
Sist endret: 03.04.2017 14:11