Innhold

I dette barnehageåret er et av våre fokusområder å forbedre vårt lekemiljø inne. Vårt mål er å gi barna varierte lekeopplevelser som skal bidra til utvikling og læring med gode opplevelser. Rammeplanen sier blant annet at leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi som personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek og fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek.

For å hjelpe oss på vei mot vårt mål har vi vært så heldige og hatt besøk av Trude Brendeland på planleggingsdagen nå i januar. Trude er utdannet førskolelærer med barnekultur og kulturformidling som fordypning. På planleggingsdagen jobbet gruppene med lekemiljøet på hvert sitt rom. Trude gikk rundt til alle hvor hun veiledet og ga oss tips og inspirasjon tilpasset hver enkelt gruppe.

Vi ønsker å vise frem det vi har jobbet med og her ser dere noen bilder av resultatet.

Vårt lekemiljø


Publisert: 10.02.2020 12:33:20
Sist endret: 10.02.2020 12:33