Lokal forskrift om Covid-19 går ut natt til fredag 21. mai

Denne lokale forskriften har blant annet fokusert på påbudt bruk av munnbind på kjøpesenter osv, mens de nasjonale reglene gir kun anbefalinger om bruk av munnbind.

Lokalsamfunnet har i stor grad sluttet opp om de innførte lokale smitteverntiltak, og det er innarbeidet gode vaner her i Eidsvoll, det håper vi fortsetter.

– Det vil ikke være forbudt å bruke munnbind. Jeg vil uansett anbefale alle å bruke munnbind dersom man ikke greier å holde tilstrekkelig avstand til andre i butikker / kjøpesentre og i kollektivtrafikken - framover, sier ordfører John Erik Vika.

- Det har vært en synkende trend i smitteutbredelsen de siste fem ukene og det har stabilisert seg på et lavt nivå. Lokale forskrifter må begrunnes i lokal smittesituasjon for å opprettholdes, situasjonen er nå fredelig. Noen næringer har hatt det tøft økonomisk pga den lokale forskriften. Vi er glad for at befolkningen har etterlevd påbudet om bruk av munnbind og håper alle fortsetter å bruke munnbind på butikken, på kollektiv transport, i taxier og andre steder hvor det er vanskelig å overholde avstandsregler. Virusvariantene som vi nå omgir oss med er svært smittsomme og viser gang på gang potensiale til å gi lokale utbrudd. Helgen 13.-17. mai er det avdekket smitte ved Eidsvoll VGS som også viser betydelig smittepotensiale. Vi mener at dette utbruddet foreløpig er under kontroll, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen

Det er viktig at vi fortsatt tenker smittevern og at hver og en av oss har fokus på følgende:

Ha så få nærkontakter som mulig og følg de enkle, men viktige, smittevernrådene som vi nå kjenner så godt til.
Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk. Les mer om smittevernråd her.

Ha lav terskel for å teste deg

Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet, eller mistenker at de har vært i nærheten av en smittet bør teste seg. Les mer om symptomer og testing her. Når du har testet deg kan du se prøvesvaret på din koronatest her.

Ta vare på hverandre, på avstand!

Nasjonale tiltak, regler og anbefalinger

Fra og med fredag 21. mai 2021 er det kun de nasjonale tiltak som er gjeldende i Eidsvoll. Det betyr fortsatt strenge smitteverntiltak, men også noen lettelser.

Oversikt over nasjonale regler og nasjonale anbefalinger finner du på denne siden. Vi velger å ikke gjengi disse her, da de blir oppdatert jevnlig på Helsenorge sine sider. 

Nasjonale tiltak, regler og anbefalinger

Nasjonale tiltak i ett og ett bilde

Her finner du de i plakat- og bildeform. Det kan være enklere å orientere seg visuelt


Publisert: 18.05.2021 11:26
Sist endret: 18.05.2021 13:57