Innhold

Måling av luftforurensning

4.trinn deltar i skoleprosjektet "Lufta er for alle" og i løpet av uke 12 og 13 skal elevene måle luftforurensning i form av svevestøv i nærmiljøet sitt. Underveis lærer de hva ulike typer luftforurensning består av, hvor det kommer fra, hvordan det kan påvirke helsen vår og hva vi alle kan gjøre for å redusere mengden forurensning i lufta. 

Elevene er i gang med første del av prosjektet som er å lage enkle målesensorer og sette disse ut i skolens nærmiljø. Etter en ukes tid skal sensorene hentes inn igjen, data vurderes og loggføres. 4.trinn bidrar, i lag med andre deltakende skoler i Oslo og Akeshus, til å lage et felles luftskvalitetskart. 

"Lufta er for alle" er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for luftforskning, Norges Astma- og Allergiforbund m.fl.


Publisert: 20.03.2019 12:22:03
Sist endret: 20.03.2019 12:22