Innhold

Er du interessert i å gi blod? Gir du allerede blod?

Eidsvoll kommune er behjelpelige med å videreformidle dette i sine kanaler. 

Følgende daoter er Blodbussen ved Myhrer: 

  • 18. september kl. 14:15 - 19:00
  • 16. oktober kl. 14:15 - 19:00
  • 13. november kl. 14:15 - 19:00
  • 11. desember kl. 14:15 - 19:00

 

Har du spørsmål må du kontakte AHUS ved: 

Hanne Berit Rustad, spesialbioingeniør

Akershus universitetssykehus HF
IMTRA Blodgivning
1478 LØRENSKOG
Tlf: 02900 (fra innland - sentralbord)

Tlf: +47 915 02900 (fra utland - sentralbord)
Mobil: +47 9115 3842

E-Post: hanne.berit.rustad@ahus.no
Web: www.ahus.no


Publisert: 18.09.2017 14:45:42
Sist endret: 18.09.2017 14:45